Najnowszy

Darmowe szkolenia dla instytucji niedochodowych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz otrzymać szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłaci

Czytaj więcej...

Szkolenia

Szkolenia

Odwiedzającym moją stronę dzień dobry mowi Grażyna Kowalska. Razem z grupą konsultantów zapraszamy na szkolenia biznesowe, kursy menedżerskie , szkolenia zawodowe , sprzedażowe dla ludzi b

Potwierdzone szkolenia i konferencje

Potwierdzone szkolenia i konferencje

Uprzejmie zapraszamy I Menedżerów do zakupu dla siebie lub swojej kadry miejsc w zbliżających się programach rozwojowych: Etyka biznesu - cykl podstawowy, hotel „Biały Orzeł” w Tyliczu,

Firmy dla wolontariuszy

Firmy dla wolontariuszy

Wespół z Fundacją Training Projects zachęcamy do udziału w akcji „Firmy dla wolontariuszy”. W ramach realizowanego projektu pracownicy firm mogą wygrać w konkursie całkowicie darmowe tre

Wsparcie z funduszy UE na szkolenia

Zestawienie aplikacji, które mają przyznaną pomoc finansową w tym roku:

Zintegowana automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności wdrażania i instalowania systemów parkingowych oraz systemów do zarządzania nimi dzięki wdrożeniu modelu B2B.

Automatyzacja aktualnego modelu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie modelu IT typu B2B

Budowa e-usługi TOKER - inteligentnego narzędzia wsparcia terapii logopedycznych dla osób z zaburzeniami orofacjalnymi, z wykorzystaniem unikatowego modułu do rozpoznawania mowy

Kompletne wdrożenie i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Kompletne stworzenie procesu elektronicznego B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą AGNIESZKA SKRZYPCZYK LEOS-DATABASE MARKETING a jej partnerami biznesowymi

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wirtualny terminal płatniczy wykorzystywany do obsługi płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Dwukołowy samochód elektryczny z dzieloną ramą ” jest to wynalazek, który został zgłoszony w procedurze krajowej do Urzędu Patentowego RP w dniu 2012-12-11. Zgłoszenie oznaczono numerem P 401972.

eNegocjator - e-usługa umożliwiająca prowadzenie negocjacji handlowych pomiędzy wieloma partnerami biznesowymi, w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci Internet.|Innowacyjny toromierz samosterujący wykorzystujący inercyjne i optyczne techniki pomiarowe - badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem prototypu.

Teleinformatyczny automatyczny system wystawiania, pozyskiwania , łączenia i analizy zleceń transportowych dla terenu Europy wraz z aplikacjami mobilnymi - atCargo

MEDIAMATICS - innowacyjna platforma B2B, wspierająca działania Warsaw Consultants, klientów i partnerów w zakresie relacji handlowych, wymiany, analizy i dystrybucji informacji.

MobilnaNauka - wdrożenie cyfrowej platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę dowolnych zagadnień przy użyciu telefonu komórkowego oraz serwisu internetowego.

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnych technologii wysokoefektywnych modeli precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn

Opracowanie i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego B2B usprawniającego i optymalizującego procesy biznesowe w kancelarii DBJ Daniłowicz Jurcewicz Biedecki Sp. k.

Zaprojektowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.

Podniesienie jakości relacji biznesowych z dostawcami poprzez wdrożenie elektronicznej wymiany danych i zaimplementowanie podpisu elektronicznego w ramach integracji systemów ITch.

Program Pomost - projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji naukowych dla kobiet w ciąży

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego - miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w województwie wielkopolskim. Nabór I 2013.

Opracowanie edukacyjnej platformy elektronicznej umożliwiającej przygotowanie do państwowych egzaminów zawodowych oraz ćwiczenie analitycznych testów rekrutacyjnych

Zaprojektowanie e-usługi MY BRANDS - platformy consultingowej i dynamicznej bazy wiedzy, zapewniającej przedsiębiorcom spersonalizowane wsparcie na etapie projektowania modelu lojalnościowego.

Stworzenie calkowicie nowatorskiej technologii informatycznej niezbędnej do świadczenia e-usług szkoleniowych i e-testów kompetencyjnych z wykorzystaniem rozwiązań sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości

Stworzenie mobilnego serwisu przetargowego, którego cechą charakterystyczną jest generator zapytań ofertowych z pre-definiowanymi pozycjami zakupowymi oraz generator ofert.

Opracowanie internetowej platformy udostępniania zasobów informacji z dziedziny projektowo-wykonawczej wraz z usługą do kompleksowego zarządzania projektami.

Wdrożenie platformy internetowej zintegoowanej z aplikacją mobilną, umożliwiającą definiowanie list zakupowych, przegląd cenowy oraz zamówienie produktów FMCG dostarczonych od sklepów online współpracujących z platformą. |Wdrożenie przez firmę Business Point sp. z o.o. nowatorskiej platformy do analizowania działań promocyjnych i dystrybucyjnych w branży farmaceutycznej i drogeryjnej.

Wdrożenie procesu mobilnego obsługi serwisu samochodowego, repozytorium części i usług serwisowych z elektronicznym obiegiem informacji z właścicielami pojazdów serwisowanych.

Pierwsze uruchomienie i test oraz wdrożenie platformy informatycznej typu B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych pomiędzy spółką handlową Inspirion Polska a jej kluczowymi kontrahentami.

Formalne zgłoszenie ochrony prawnejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Nowy test ELISA do wykrywania w surowicy bydlęcej przeciwciał przeciwko antygenowi powierzchniowemu gp51 BLV opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez  A. Rapaka i E. Zioło

Formalne zgłoszenie ochrony własności przemysłowej na Układ do elektrostymulacji tusz mięsa prądem stałym” w 15-tu państwach o największej produkcji wołowiny na świecie.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, modułowego modelu informatycznego B2B w przedsiębiorstwie Kamex II w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między przedsiębiorstwem Kamex II, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Wdrożenie elektronicznej platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych pomiędzy Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., a partnerami biznesowymi

Wdrożenie innowacyjnego procesu B2B usprawniającego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, programów lojalnościowych, wymiany informacji, windykacji i planowania.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnej i praktycznej technologii stabilizacji gruntu i recyklingu głębokiego konstrukcji nawierzchni za pomocą wieloskładnikowego środka stabilizującego E-TAMBT |Zaimplementowanie od podstaw zdalnego modelu klasy B2B upraszczającego procesy przygotowania złożonych specyfikacji technicznych, sporządzanie wycen oraz wspierającego obsługę zamówień na zindywidualizowaną produkcję systemów budowlanych i przeciw pożarowych.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B integrującego systemy korporacji Handlowego Agroskład i partnerów w zakresie składania zamówień, zakupów i fakturowania.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy Office Pulse B.Wójcik Sp. j. z partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i modeli handlowych

Zaimplementowanie od podstaw przez Vitta Sp. z o.o. procesu IT umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji z zintegrowanymi płatnościami mobilnymi pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami.

Zaimplementowanie od podstaw procesu B2B wprowadzającego elektroniczny obieg danych w procesach biznesowych VV Virtual Vision Witold Rosiński i przedsiębiorstw współpracujących.

Zaimplementowanie od podstaw procesu klasy B2B wspomagającego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie łańcucha dostaw pomiędzy Koordynatorem a uczestnikami Sieci Kontrahentów oraz pogłębienie współpracy w zakresie planowanych do sprzedaży towarów w ramach Sieci

Stworzenie od nowa pierwszej w swiecie nisko-kosztowej uslugi wymiany danych pomiedzy uslugodawcami turystycznymi (hotelami, liniami lotniczymi itp oraz posrenikami)

Wsparcie na pozyskanie ochrony prawnejwynalazku - technologia otrzymywania surowców pierwotnych z odpadów PET - w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 4.5 i 6.2.2 PO IG w Ministerstwie Gospodarki

Najem i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B, integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą MARIA MAĆKOWSKA FPUH RYSTAL , a jej partnerami biznesowymi


Tagi: